Data Science: Data Mining

29/11/2016 18:30 - 21:30 - HOGm 01.85 - Naamsestraat 69 3000 Leuven

— English version below —

Deze AFT workshop biedt een praktische introductie in zowel R als Python, specifiek voor Data Science. Na de basics van beide talen te overlopen, zoals data structures, functies en controle structureren, gaan we over naar een basis case study, waar we het typische data analyse proces doorlopen.

Je programmeert zelf, gaande van data importeren, opkuisen, tot het bouwen van modellen en het visualizeren en rapporteren van je bevindingen. Onderweg maak je kennis met verschillende populaire R en Python packages and zullen we ook stilstaan bij de gelijkenissen en verschillen tussen deze twee krachtige talen.

Na deze workshop zal je voldoende weten om zelf eenvoudige analyses te starten in R of Python. Als je al een keertje met R of Python will experimenteren, kan je steeds DataCamp’s gratis introductielessen volgen op www.datacamp.com.

Wat wordt er van jou verwacht?
Vergeet je eigen laptop en lader niet mee te brengen. Wij voorzien een gratis receptie, maar voor eten vragen we ter plaatse een kleine bijdrage.


This AFT workshop will provide a practical introduction into both R and Python for Data Science.

After going over the basics, such as data structures, functions and control structures, we will venture into a basic case study, where we’ll go through the typical data analysis process. You’ll code things yourself, starting from importing data to cleaning data over building models, to finally visualizing and reporting your findings. Along the way, state-of-the-art R and Python packages will be introduced and the similarities and differences between these two popular languages will be discussed.

After this workshop, you will be able to start your own basic analyses in R or Python. If you already want to give R and Python a try, you can head over to DataCamp’s free online introductory courses at www.datacamp.com.

What is expected from the attendees?
Don’t forget to bring your own laptop and power supply. We offer a free reception, but ask a small contribution for food on the evening itself.