Data Science: Data Visualisation

08/11/2016 18:30 - 21:30 - HOGm 01.85 - Naamsestraat 69 3000 Leuven

— English version below —

Data visualisatie zegt meer dan duizend woorden.

In een zee van gegevens wordt het steeds belangrijker om net dat ene inzicht te vinden dat ons verder helpt: hoe een bedrijf doen groeien, fraude opsporen, een terrorist vatten.

Onze hersenen zijn experts in het visueel opnemen en inschatten van informatie. Maar net omdat data visualisatie zo’n krachtig medium is, is het ook gemakkelijk te misbruiken.

In deze workshop bekijken we daarom veel gemaakte fouten en slechte en goede voorbeelden van data visualisatie. Daarnaast leer je hoe op een overtuigende manier verhalen te vertellen met gegevens. Je gaat zelf aan de slag met een data visualisatie platform, bv. met onderzoeksresultaten van je thesis.

Programma:

  • Best practices in data visualisatie: checklist van nuttige tips
  • Hands-on workshop: praktisch aan de slag met data visualisatie, via het Cumul.io-platform.

BYOD: Bring your own dataset — wij voorzien ook boeiende datasets om direct mee aan te slag te gaan.

Wat wordt er van jou verwacht?
Vergeet je eigen laptop en lader niet mee te brengen. Wij voorzien een gratis receptie, maar voor eten vragen we ter plaatse een kleine bijdrage.


Data visualisation is worth more than a thousand words.

In an overload of data it becomes increasingly more important to find that one insight to help us further: how to make a business grow, detect fraud, catch a terrorist.

Our brains are experts in understanding visualisations and in assessing information. Furthermore you will learn to tell your story based on data in a convincing way. You will get started with a data visualisation platform, for example using results from your thesis.

Program:

  • best practices in data visualisation: checklist of useful hints
  • hands-on workshop: practical use of data visualisation, using the cumul.io platform.

You can bring your own dataset, but we will also offer interesting datasets to start on right away.

What is expected from the attendees?
Don’t forget to bring your own laptop and power supply. We offer a free reception, but ask a small contribution for food on the evening itself.