Web Development: Semantic Technology

27/02/2017 7pm - 10pm - HOGM 01.85 Naamsestraat 69

— English version below —

An internet of data: Semantische technologieën getest en uitgelegd.

Miljarden toestellen zijn verbonden met het internet. Miljoenen applicaties passen zich aan aan de noden van de gebruikers. Honderden Operating Systems zijn momenteel in gebruik. Maar jij, de individuele gebruiker, probeert die ene e-mail van je vriend/vriendin te begrijpen.
Net als wij, ondervinden computers problemen bij het ontcijferen van de beschikbare data. Ze spreken niet dezelfde taal, missen strategieën om het te begrijpen, en kunnen niet beredeneren wat ze waarnemen. Verken semantic technologies, aangespoord door het W3C om machines te helpen begrijpen wat we hun opdragen, en wat ze onderling communiceren.
Wij zullen jullie laten kennis maken met semantic technologies. We zullen jullie tonen hoe semantische technologie jou kan helpen, en tonen hoe je het zelf kan gebruiken. Vergezel TenForce bij deze praktische reis naar de toekomst.


An internet of data: Semantic technologies tried and explained.

Billions of devices connected to the internet. Millions of applications written to suit the user’s needs. Hundreds of operating systems in use. And you, the single user, trying to make sense of that single email your significant other sent you.
Like us, computers struggle to make sense of the variety of data they have available. They don’t speak the same language, they lack strategies of understanding it, they fail to reason on what they capture. Meet semantic technologies, pushed by the W3C in order to help machines understand what we tell them, and what they tell each other.
We will guide you through semantic technologies. We will show you where it can help you, present you with how it is used right now, and show you how you can use it yourself. Join TenForce into this practicle journey into the future.